Forside

Opslagstavlen

Regler ang. besøg i besætninger med salmonella


Den 1. januar trådte reglen i kraft om, at salmonellabesætninger i niveau 2 og 3 sættes under offentligt tilsyn.

 I det offentlige tilsynsbrev til besætningsejeren er der, som noget nyt, eksplicit indføjet at:

  1. Eksterne kontakter til besætningen skal begrænses
  2. Besøgende som dyrlæger, konsulenter, inseminører, klovbeskærere m.v. skal planlægge deres besøg i besætningen, så det ligger sidst på ruten - hvis besøget ikke kan undgås.

I samme brev understreges også, at det er landmandens pligt i god tid at informere besøgende om, at hans besætning er smittet med salmonella, så det er muligt at planlægge ruten.

Der er et link under fanen "links", hvor man kan finde info om en besætnings aktuelle salmonellastatus.Vedr. covid 19

Hold fortsat øje med retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne. 


Dansk Klovbeskærerforening tager skarp afstand fra brugen af formalin i alle typer klovbade. Det har foreningen gjort længe, og for at tydeliggøre vores holdning, har vi nu lavet dette dokument, som kan printes og deles ud hvor man kommer frem.

Hent dokumentet her:

Sidste nyt

Godt at vide...

Klik på billedet for at hente dokumentet (60MB)